Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Noc majowa

wiersz z tomu "Rzut pionowy" (1952)
XII07 Noc majowa

Maszynopis wiersza Noc majowa (z tomu Rzut pionowy). Maszynopis prawdopodobnie powstał w związku z przygotowaniem Wyboru poezji Przybosia (Warszawa 1969).

Mainacht, przeł. Karl Dedecius, w: Lekcja ciszy.  Liryka polska. Lektion der Stille. Polnische Lyrik, wybór, przekład i wstęp Karl Dedecius, oprac. Krzysztof A. Kuczyński, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2003, s. 20-21. Przekład wiersza Noc majowa z tomu Rzut pionowy (1952).

znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem