Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

autotematyzm

Utwory, artykuły, notatki poświęcone własnemu pisarstwo, sztuce i metodzie twórczej.
I45 [poezja]
Wypisy z literatury greckiej (cytaty i parafrazy, przywołania poglądów) na temat poezji, sztuki, poety. ...
I52 [autotematyzm]Notatki na temat autotematyzmu i samoświadomości w literaturze i sztuce. ...
znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem