Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

U szczytu drogi

wiersz z tomu "Póki my żyjemy" (1944)

Am Scheitel des Weges, przeł. Karl Dedecius, w: Polnische Gedichte des 20. Jahrhunderts. Herausgegeben und übersetzt von Karl Dedecius, Frankfurt am Main und Liepzig,  Insel Verlag 2008, s. 198. Przekład wiersza U szczytu drogi z tomu Póki my żyjemy (1944).

Ann Gipfel des Weges, przeł. Karl Dedecius, w: Sto wierszy polskich. Hundert polnische Gedichte, w wyborze i tłumaczeniu Karla Dedeciusa, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1989, s. 158. Przekład wiersza U szczytu drogi z tomu Póki my żyjemy (1944).

znaleziono 2 artykuły

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem