Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

recytacja

Wystąpienia, wypowiedzi, artykuły związane z tzw. ruchem mowy twórczej, amatorskimi recytacjami, konkursami recytatorskimi, teatrami poezji itp.
XIII09 Masowe wierszomówienie

Wycinek prasowy z artykułem Masowe wierszomówienie, opublikowanym w czasopiśmie "Wiatraki" 18/1962, s. 1.

XIII28 Wolny ruch mowy twórczej

Maszynopis artykułu Wolny ruch mowy twórczej opublikowanego na łamach "Wiatraków"

II25 Festiwal Amatorskich TeatrówII25 Festiwal Amatorskich Teatrów Poezji. Informacje o ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Teatrów Poezji organizowanym z okazji pięćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. Na pierwszej stronie nieczytelne notatki Przybosia. ...
I19 [audycja w TV]Notes niewielkiego formatu (połówka zeszytu), pojedyncze strony zapisane notatkami dotyczącymi występu w telewizji lub przygotowywanej audycji. Uwagi dotyczą recytacji utworów. ...
XVI10 Bogusław Kierc
List z 10 stycznia 1968 od Bogusława Kierca na temat planowanego słuchowiska radiowego  z wykorzystaniem wierszy Przybosia (a może i recytacji w wykonaniu autora). ...
IX07 Uwagi o ruchu recytatorskimRękopis artykułu Juliana Przybosia Uwagi o ruchu recytatorskim opublikowanego w "Poezji" 1966, nr 4. ...
znaleziono 6 artykułów

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem