Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII11 Słówko o języku krytyki malarskiej

VIII11 Słówko o języku krytyki malarskiej

 Słówko o języku krytyki malarskiej, maszynopis, kopia. Artykuł nie został przyjęty do druku przez redakcję "Współczesności". W DAP zachował się list od sekretarza redakcji z 8 sierpnia 1966, DAP poz. II21.

DOKUMENTY
1) VIII11 Słówko o języku krytyki malarskiej
VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

VIII05 Materii pomieszanie

Wycinek prasowy z artykułem Materii pomieszanie, "Nowa Kultura" 1958, nr 26. Na zachowanym wycinku autor starannie naniósł drobną korektę długopisem.

II21 Od redakcji WspółczesnościII21 Od redakcji "Współczesności". List od redakcji "Współczesności" z 8 sierpnia 1966 r. podpisany przez kierownika działu plastyki z uzasadnieniem odrzucenia artykułu Przybosia Słówko o języku krytyki malarskiej. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem