Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

II21 Od redakcji Współczesności

II21 Od redakcji Współczesności

II21 Od redakcji "Współczesności". List od redakcji "Współczesności" z 8 sierpnia 1966 r. podpisany przez kierownika działu plastyki z uzasadnieniem odrzucenia artykułu Przybosia Słówko o języku krytyki malarskiej.

DOKUMENTY
1) II21 Od redakcji Współczesności
VIII11 Słówko o języku krytyki malarskiej

"Słówko o języku krytyki malarskiej", maszynopis, kopia. Artykuł nie został przyjęty do druku przez redakcję "Współczesności". W DAP zachował się list od sekretarza redakcji z 8 sierpnia 1966, DAP poz. II21.

I20 Słówko o języku krytyki malarskiejKartka maszynopisu z fragmentem szkicu Słówko o języku krytyki malarskiej. Większe fragmenty artykułu znajdują się w teczce IV (poz. IV01), gdzie sąsiadują z maszynopisami szkiców zamieszczonych w Zapiskach bez daty. Stąd ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem