Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII09 W Łodzi i Stalinogrodzie

VIII09 W Łodzi i Stalinogrodzie

Maszynopis W Łodzi i Stalinogrodzie. Co nowego w malarstwie polskim? Tekst dotyczy ankiety przeprowadzonej przez redakcję "Przeglądu Kulturalnego" na temat współczesnej sztuki rewolucyjnej. Wypowiedź Przybosia w tej ankiecie została opublikowana pt. Poezja i rewolucja. Jak widzę współczesną polską sztukę rewolucyjną? ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 8, przedr. w tegoż, Linia i gwar, t. I, s. 331-333), ale poeta postanowił raz jeszcze skomentować zarówno sam temat jak i cudze wypowiedzi.  Omówił sytuację młodego malarstwa i wskazał godnych zainteresowania twórców w Łodzi i w Katowicach (wówczas noszących nazwę Stalinogrodu). Oba środowiska czerpały z twórczości i myśli teoretycznej Władysława Strzemińskiego. Artykuł ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1956, nr 24). Środkowe partie w nieco zmienionej formie, pt. Nawiązujmy do tradycji!, zostały przedrukowane w tomie Linia i gwar, t. I, s. 179-187.

DOKUMENTY
1) VIII09 W Łodzi i Stalinogrodzie
IX11 Wystawa Grupy St53

Rękopis artykułu W Łodzi i Stalinogrodzie ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 24, s. 5)

I11 [Co nowego w malarstwie]

Notatki dotyczące sytuacji polskiego malarstwa współczesnego. Mieszają się tu zapiski polemiczne wobec niezidentyfikowanego artykułu O pustym obszarze w malarstwie (jako autorkę Przyboś wskazuje Guzę) oraz plan (w formie luźnych haseł) odpowiedzi na ankietę Co nowego w plastyce.

I16 [Co nowego w malarstwie polskim]

Brudnopis odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim?

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem