Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I11 [Co nowego w malarstwie]

I11 [Co nowego w malarstwie]

Notatki dotyczące sytuacji polskiego malarstwa współczesnego. Mieszają się tu zapiski polemiczne wobec niezidentyfikowanego artykułu O pustym obszarze w malarstwie (jako autorkę Przyboś wskazuje Guzę) oraz plan (w formie luźnych haseł) odpowiedzi na ankietę Co nowego w plastyce. Poglądy zawarte w tych notatkach znalazły wyraz m. in. w artykule poświęconym malarstu awangardowemu W Łodzi i Stalinogrodzie ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 24, s. 5, rękopis zachowany w domowym archiwum poz. IX394) oraz w odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim ("Nowiny malarskie", "Przegląd Kulturalny" 1956, nr 42, s. 8).

DOKUMENTY
1) I11 [Co nowego w malarstwie polskim]
IX11 Wystawa Grupy St53

Rękopis artykułu W Łodzi i Stalinogrodzie ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 24, s. 5)

I16 [Co nowego w malarstwie polskim]

Brudnopis odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim?

VIII09 W Łodzi i StalinogrodzieMaszynopis W Łodzi i Stalinogrodzie. Co nowego w malarstwie polskim? Tekst dotyczy ankiety przeprowadzonej przez redakcję "Przeglądu Kulturalnego" na temat współczesnej sztuki rewolucyjnej. Wypowiedź Przybosia w tej ankiecie została opublikowana pt. "Poezja i rewolucja. Jak widzę współczesną polską sztukę rewolucyjną?" ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 8, przedr. w tegoż, Linia i gwar, t. I, s. 331-333), ale poeta postanowił raz jeszcze skomentować zarówno sam temat jak i cudze wypowiedzi.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem