Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII07 O Mieczysławie Szczuce

VIII07 O Mieczysławie Szczuce

Maszynopis artykułu O Mieczysławie Szczuce opublikowanego w "Poezji"(1966, nr 7), który jest równocześnie omówieniem twórczości malarza i rzeźbiarza oraz poświęconej mu książki pt. Szczuka (red. A. Stern, M. Berman, Warszawa 1965). Przyboś ustosunkował się do większości artykułów, zamieszczonych w tomie - w pierwszej części monografii znalazły się następujące teksty: Anatol Stern, Głód jednoznaczności; Bohdan Lachert, Mieczysław Szczuka w roli architekta; Jan Minorski, Miejsce Mieczysława Szczuki w architekturze; Mieczysław Berman, Pionierzy fotomontażu w Polsce; Władysław Strzemiński, Fotomontaż wynalazkiem polskim; Mieczysław Wallis, Europa; Mieczysław Szczuka, Sztuka a rzeczywistość; w części drugiej zamieszczono wspomnienia Władysława Broniewskiego, Jana Golusa, Wandy Gentil-Tippenhauer, Henryka Berlewiego, Ireny Krzywickiej, Ireny Lorentowicz, Herwartha Waldena, Jana Alfreda Szczepańskiego, Witolda H. Paryskiego oraz Mariana Sokołowskiego. W artykule przywołano także wypowiedzi artysty z artykułu Sztuka a rzeczywistość zamieszczonego w "Dźwigni" (1927, nr 4) - miesięczniku artystyczno-literackim wydawanym w latach 1927-1928 w Warszawie przez artystów plastyków Mieczysława Szczukę i Teresę Żarnowerównę oraz pisarza Witolda Wandurskiego. Na obwolucie omawianej książki zamieszczono reprodukcję Autoportretu z paletą Mieczysława Szczuki, obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, powst. W 1920 r.

 

DOKUMENTY
1) VIII07 O Mieczysławie Szczuce
VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

VIII02 Gdzie drogowskaz

Maszynopis artykułu Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierającego refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we ?Współczesności? 1962, nr 4. W tej samej teczce zachował się wycinek prasowy z tym artykułem.

VIII04 Henryk Wiciński

Wycinek prasowy z artykułem zatytułowanym Henryk Wiciński ("Kultura" 1963, nr 3). Wypowiedź odnosi się do dwóch wystaw twórczości Wicińskiego. Pierwsza z nich to Wystawa rysunków i scenografii Henryka Wicińskiego otwarta 10 lutego 1958 roku w Galerii Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło.Druga to wystawa Henryk Wiciński, rzeźba, rysunek zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, 12.12.1962 - 01.01.1963.

VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem