Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII03 Gdzie drogowskaz

VIII03 Gdzie drogowskaz

Wycinek prasowy, artykuł Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierający refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we "Współczesności" 1962, nr 4. Przyboś po raz kolejny definiuje realizm jako odkrywanie nowej prawdy widzenia; podkreśla, że rozwój techniki (m. in. wynalezienie mikroskopu elektronowego) pozwala znaleźć w naturze liczne analogie do sztuki abstrakcyjnej; sprzeciwia się rozumieniu realizmu jako budowania podobieństwa obrazów do przedmiotów powszechnie oglądanych. Na wycinku prasowym Przyboś naniósł jeszcze drobną korektę - słowo "niesłuszna" zastąpił określeniem "wsteczna". Można przypuszczać, że zachował tekst z myślą o jego kolejnej publikacji, być może w zbiorze szkiców. W tej samej teczce zachował się maszynopis tego artykułu.

DOKUMENTY
1) VIII03 gdzie drogowskaz
VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

VIII02 Gdzie drogowskaz

Maszynopis artykułu Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki) zawierającego refleksje Przybosia po obejrzeniu wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, która miała miejsce od 20 lipca do 30 października 1961 roku w Zachęcie. Artykuł został opublikowany we ?Współczesności? 1962, nr 4. W tej samej teczce zachował się wycinek prasowy z tym artykułem.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem