Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I29 [notatki]

I29 [notatki]

Notatki na temat artykułu załączonego wycinku prasowym, dotyczącego sztuki współczesnej. Przyboś, polemizując z sądami autora artykułu, po raz kolejny opowiada się za malarstwem, które "wyjdzie z ram" - pisał o tym m. in. w artykułach: O malarstwie i liryce ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 4) i Co się dzieje z malarstwem? ("Miesięcznik Literacki" 1969, nr 10).

DOKUMENTY
1) I29. Strzemiński-obraz
VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

I29 [notatki]Notatki na temat artykułu załączonego wycinku prasowym, dotyczącego sztuki współczesnej. Przyboś, polemizując z sądami autora artykułu, po raz kolejny opowiada się za malarstwem, które "wyjdzie z ram" - pisał o tym ...
IX10 Co się dzieje z malarstwemRękopis (brudnopis) artykułu Juliana Przybosia Co się dzieje z malarstwem? opublikowany w "Miesięczniku Literackim" 1969, nr 10. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem