Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka I

Teczka I zawiera odręcznie zapisane kartki (papier jest różnego rodzaju, przeważają kartki z notatników i zeszytów oraz papier maszynowy różnej jakości). Większość notatek ma charakter luźnych zapisków złożonych z oderwanych zdań, zanotowanych cytatów czy informacji wykorzystywanych później (lub planowanych do wykorzystania) w poezji lub publicystyce. Nieliczne notatki można powiązać z opublikowanymi później utworami Juliana Przybosia. Większość to materiał przez poetę niewykorzystany lub poddany tak głębokim transformacjom, że niemożliwy do rozpoznania w konkretnych utworach.   

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem