Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IX10 Co się dzieje z malarstwem

IX10 Co się dzieje z malarstwem

Rękopis (brudnopis) artykułu Juliana Przybosia Co się dzieje z malarstwem? opublikowany w "Miesięczniku Literackim" 1969, nr 10.

DOKUMENTY
1) IX10. Co się dzieje z malarstwem
VIII09 W Łodzi i StalinogrodzieMaszynopis W Łodzi i Stalinogrodzie. Co nowego w malarstwie polskim? Tekst dotyczy ankiety przeprowadzonej przez redakcję "Przeglądu Kulturalnego" na temat współczesnej sztuki rewolucyjnej. Wypowiedź Przybosia w tej ankiecie została opublikowana pt. "Poezja i rewolucja. Jak widzę współczesną polską sztukę rewolucyjną?" ("Przegląd Kulturalny" 1956, nr 8, przedr. w tegoż, Linia i gwar, t. I, s. 331-333), ale poeta postanowił raz jeszcze skomentować zarówno sam temat jak i cudze wypowiedzi.
I29 [notatki]Notatki na temat artykułu załączonego wycinku prasowym, dotyczącego sztuki współczesnej. Przyboś, polemizując z sądami autora artykułu, po raz kolejny opowiada się za malarstwem, które "wyjdzie z ram" - pisał o tym ...
I32 [Co się dzieje z malarstwem?]Rękopis przypisu, zamieszczonego przez Przybosia w artykule Co się dzieje z malarstwem? ("Miesięcznik Literacki" 1969, nr 10). W druku przypis brzmi następująco: Ale hola! Tak mówiono w swoim czasie o impresjonistach ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem