Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX17 Allan Kosko, przekłady

XX17 Allan Kosko, przekłady

W teczce nr 20 znajduje się odrębny folder opatrzony kartą tytułową, sporządzoną przez Danutę Kulę. Na karcie tytułowej zamieszczono informację, że tłumaczem jest Allan Kosko, ale włączony do folderu wiersz Notre-Dame de Paris został przetłumaczony przez Paula Eluarda, niektóre utwory opatrzono też adnotacją "adapte du polonais par Germaine Heumann". W folderze umieszczono przekłady wierszy Przybosia na j. francuski. Są to utwory: Wieczór (z tomu Sponad), Notre-Dame (z tomu Równanie serca), Póki my żyjemy (z tomu Póki my żyjemy), Grudzień wiosny czterdziestej trzeciej (z tomu Póki my żyjemy) oraz List ze Szwajcarii (z tomu Rzut pionowy). Tytuły utworów w przekładzie: Le soir, Notre-Dame de Paris, Tant que nous vivions, Decembre du printemps 43, Une lettre de la Suisse.

DOKUMENTY
1) XX17 na francuski

Le soir, Notre-Dame de Paris, Tant que nous vivions, Decembre du printemps 43, Une lettre de la Suisse, przeł. Allan Kosko, Paul Eluard, Germaine Heumann. Maszynopis z DAP XX17.

 

Wybór przekładów na język francuski ze zbioru Anthologie de la poésie polonais, par Constantin Jelenski, przedmowa Czesław Miłosz, Éditions du Seuil, Paris 1965, s. 264-269.

Le depart, L'Equation du coeur, Printemps 1941 przeł. Bruno Durocher, w: Chant de la Pologne. Anthologie de la poésie polonaise du vingtiémé siécle, Caracteres, Paris 1972, s. 91-95. Przekłady wierszy Odjazd z tomu W głąb las (1935), Równanie serca z tomu Równanie serca (1938), Wiosna 1941 z tomu Póki my żyjemy (1944).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem