Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Allan Kosko, Paul Eluard, przekłady na j. francuski

Le soir, Notre-Dame de Paris, Tant que nous vivions, Decembre du printemps 43, Une lettre de la Suisse, przeł. Allan Kosko, Paul Eluard.

W teczce nr 20 (poz. XX17) znajduje się odrębny folder zawierający przekłady wierszy Przybosia na język francuski, opatrzony kartą tytułową, sporządzoną przez Danutę Kulę. Na karcie tytułowej zamieszczono informację, że tłumaczem zgromadzonych wierszy jest Allan Kosko, ale włączony do folderu wiersz Notre-Dame de Paris został przetłumaczony przez Paula Eluarda, niektóre wiersze opatrono też adnotacją "adapte du polonais par Germaine Heumann". W folderze umieszczono przekłady następujących wierszy Przybosia: Wieczór (z tomu Sponad), Notre-Dame (z tomu Równanie serca), Póki my żyjemy (z tomu Póki my żyjemy), Grudzień wiosny czterdziestej trzeciej (z tomu Póki my żyjemy) oraz List ze Szwajcarii (z tomu Rzut pionowy). Tytuły utworów w przekładzie: Le soir, Notre-Dame de Paris, Tant que nous vivions, Decembre du printemps 43, Une lettre de la Suisse.

DOKUMENTY
1) XX17 na francuski

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem