Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka XX

Teczka zawiera rękopisy, maszynopisy i kopie maszynopisów wierszy, najczęściej z naniesionymi poprawkami i dopiskami autora. Większość tekstów to utwory z tomu Kwiat nieznany (1968), znajdują się jednak wśród nich wcześniejsze wiersze, prawdopodobnie dołożone do tej teczki przez Danutę Kulę oraz nieliczne przekłady wierszy Juliana Przybosia.  

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem