Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX05 Jeszcze o poległym poecie

XX05 Jeszcze o poległym poecie

Maszynopis wiersza Jeszcze o poległym poecie z tomu Narzędzie ze światła (1958). Wiersz opatrzony został mottem z K. K. Baczyńskiego

DOKUMENTY
1) XX05 Jeszcze o poległym poecie
XII08 Poległy

Wiersz Poległy z tomu Narzędzie ze światła. Maszynopis przygotowany prawdopodobnie w związku w wydaniem Wyboru poezji (Warszawa 1969).

IV14 PoległyRękopis wiersza Poległy włączonego do tomu Narzędzie ze światła (1958). Rękopis sporządzono na papierze służącym do korespondencji wewnętrznej. ...
XVIII06 Nad poległym powstańcem   A un insorto caduto, przeł. Luigi Cini. Przekład wiersza Nad poległym powstańcem z tomu Póki my żyjemy (1944) Wiersz Nad poległym powstańcem [A un insorto caduto] pochodzący z wojennego tomu Póki my ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem