Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IV14 Poległy

IV14 Poległy

Rękopis wiersza Poległy włączonego do tomu Narzędzie ze światła (1958). Rękopis sporządzono na papierze służącym do korespondencji wewnętrznej.

DOKUMENTY
1) IV14 Poległy Na papierze listowym z logo 'PRASA'

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem