Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XIX03 Mój Belzebub

XIX03 Mój Belzebub

Przyboś, mimo iż wielokrotnie deklarował, że nie będzie więcej walczył z chochlikiem drukarskim, który wprowadzić błędy także do erraty, po raz kolejny podjął trud sprostowania pomyłek. Na zachowanym w domowym archiwum wycinku prasowym charakterem pisma poety naniesiono korektę, bowiem w sprostowaniu pojawiły się kolejne literówki, zmieniające sens przywołanych wersów. Artykuł został opublikowany w Życiu Literackim, w 1963 r.

 

DOKUMENTY
1) XIX03 "Mój Belzebub" - wycinek prasowy
2) XIX03 opracowanie krytyczne
XIX01 Błędy w antologii satyryUwagi Przybosia na temat antologii "Satyra prawdę mówi 1918-1939" ("Satyra prawdę mówi 1918-1939", oprac. Zbigniew Mitzner i Leon Pasternak, 1963). Zostały w niej opublikowane dwa wiersze Przybosia: "Jadłospis" i "Piosenka łopatologiczna". Poeta żartuje, że w ten sposób - niechcący - został satyrykiem i wskazuje błędy, które wkradły się do druku.
Uwagi o ruchu recytatorskim, "Poezja" 1966/4
Julian Przyboś był zamiłowanym recytatorem, miłośnikiem deklamowania poezji i wielkim zwolennikiem konkursów recytatorskich. W artykule Wolny ruch twórczej mowy podkreśla wartość konkursów recytatorskich - "masowego wierszomówienia", które staje się powszechną i egalitarną ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem