Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XIX01 Błędy w antologii satyry

XIX01 Błędy w antologii satyry

Maszynopis. Uwagi poety na temat antologii Satyra prawdę mówi 1918-1939 (Satyra prawdę mówi 1918-1939, oprac. Zbigniew Mitzner i Leon Pasternak, 1963), w której opublikowano dwa wiersze Przybosia: Jadłospis i Piosenka łopatologiczna. Autor, z właściwą sobie starannością, prostuje błędy, które wkradły się do druku. Krytycznie wypowiada się też na temat sposobu opublikowania utworu Peipera Kronika dnia (wybór fragmentów rozbił kompozycję układu rozkwitania). Prawdopodobnie Przyboś wysłał swój list bezpośrednio do redaktorów antologii, w której na ostatniej stronie zamieszczono notę zachęcającą do przesyłania uwag lub materiałów uzupełniających na adres Wydawnictwa Czytelnik.

W sprostowaniu Przyboś - nieco ironicznie wyrażając radość z faktu, że uznano go za satyryka - wspomina felietonistę ze Szpilek który zarzuca mu brak poczucia humoru. Być może chodzi tu o jednego z redaktorów antologii - Zbigniewa Mitznera, założyciela i redaktora naczelnego Szpilek przed wojną lub Leona Pasternaka związanego z tym czasopismem w okresie powojennym. Na łamach Szpilek nie raz zarzucano brak poczucia humoru władzom i opiniotwórczym członkom Zarządu Związku Literatów Polskich, do którego dość niechętnie przyjmowani byli satyrycy. Fraszkę temu poświęconą napisał m. in. Marian Załuski (Szpilki z 22.01.66, za  Eryk Lipiński, Drzewo Szpilkowe, Warszawa, Czytelnik, 1989, s. 207).

 

 

DOKUMENTY
1) Maszynopis listu skierowanego do redaktorów antologii "Satyra prawdę mówi 1918-1939".
2) XIX01 autorzy antologii satyry proszą o nadsyłanie uwag

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem