Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka XIX

Teczka XIX zawiera przede wszystkim maszynopisy i kopie maszynopisów, które są świadectwem walki Przybosia z chochlikiem drukarskim, polemik dotyczących poprawności edycji, utarczek z krytykami, rozwiązywania problemów życiowych. Niestaranna atrybucja cytatów, niedbałość edycji, stawianie tez bez pokrycia irytowało poetę tak samo, jak warsztat samochodowy powstający pod jego oknami, na co skarży się w liście do redakcji "Życia Warszawy". Teksty te są ciekawym świadectwem ówczesnej obyczajowości, w większości utrzymane w poetyce listów do redakcji odzwierciedlają powszechne - jak się wydaje - wówczas przekonanie o możliwości dialogu między czytelnikami a redaktorami i dziennikarzami czasopism.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem