Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII14 Słówko o sztuce abstrakcyjnej

VIII14 Słówko o sztuce abstrakcyjnej

Słówko o sztuce abstrakcyjnej, wycinek prasowy, artykuł Juliana Przybosia zamieszczony w "Argumentach" (1959, nr 24). Na tekst naniesiono korektę.

DOKUMENTY
1) VIII14 Słówko o sztuce abstrakcyjnej
VIII11 Słówko o języku krytyki malarskiej

"Słówko o języku krytyki malarskiej", maszynopis, kopia. Artykuł nie został przyjęty do druku przez redakcję "Współczesności". W DAP zachował się list od sekretarza redakcji z 8 sierpnia 1966, DAP poz. II21.

VIII13 O młode malarstwo młodych"O młode malarstwo młodych", wycinek prasowy, artykuł zamieszczony "Przeglądzie Kulturalnym" (1955, nr 37), poświęcony Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi"Prace prezentowane na wystawie skrytykował Paolo Ricci. Przyboś podjął polemikę z krytycznymi sądami, wskazując mocne strony warsztatu wybranych twórców. Na wycinku nie naniesiono żadnych zmian.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem