Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII13 O młode malarstwo młodych

VIII13 O młode malarstwo młodych

O młode malarstwo młodych, wycinek prasowy, artykuł zamieszczony "Przeglądzie Kulturalnym" (1955, nr 37), poświęcony Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi", która funkcjonowała od lipca do września 1955 w warszawskim Arsenale w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów i była wystąpieniem przeciw stylistyce socrealizmu. Wystawie towarzyszyło wydanie katalogu Ogólnopolska wystawa młodej plastyki, Warszawa 1955. Prace prezentowane na wystawie skrytykował Paolo Ricci (Młode "stare" malarstwo, "Przegląd Kulturalny" 1955, nr 35). Przyboś podjął polemikę z krytycznymi sądami, wskazując mocne strony warsztatu wybranych twórców. Na wycinku nie naniesiono żadnych zmian.

DOKUMENTY
1) VIII13 O młode malarstwo młodych
I11 [Co nowego w malarstwie]

Notatki dotyczące sytuacji polskiego malarstwa współczesnego. Mieszają się tu zapiski polemiczne wobec niezidentyfikowanego artykułu O pustym obszarze w malarstwie (jako autorkę Przyboś wskazuje Guzę) oraz plan (w formie luźnych haseł) odpowiedzi na ankietę Co nowego w plastyce.

I16 [Co nowego w malarstwie polskim]

Brudnopis odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim?

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem