Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII12 U Denise Rene

VIII12 U Denise Rene

U Denise René, wycinek prasowy, artykuł Juliana Przybosia zamieszczony w "Przeglądzie Kulturalnym" (1958, nr 4). U Denise René  była słynną marszandką, od 1944 r. prowadziła galerię sztuki w Paryżu przy rue la Boétie, w której jesienią 1957 roku została zorganizowana wystawa polskiej sztuki nowoczesnej. Przyboś wówczas pełnił funkcję radcy do spraw kultury w Polskiej Ambasadzie w Paryżu.

DOKUMENTY
1) VIII12 U Denise Rene
I11 [Co nowego w malarstwie]

Notatki dotyczące sytuacji polskiego malarstwa współczesnego. Mieszają się tu zapiski polemiczne wobec niezidentyfikowanego artykułu O pustym obszarze w malarstwie (jako autorkę Przyboś wskazuje Guzę) oraz plan (w formie luźnych haseł) odpowiedzi na ankietę Co nowego w plastyce.

I16 [Co nowego w malarstwie polskim]

Brudnopis odpowiedzi na ankietę "Przeglądu Kulturalnego" zatytułowaną Co nowego w malarstwie polskim?

VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

XIV04 Les precourcers de l'art abstrait en PologneMateriały związane z wystawą Les precourcers de l'art abstrait en Pologne (Prekursorzy sztuki abstrakcyjnej w Polsce) zorganizowaną w Paryżu jesienią 1957 r. Poniżej zamieszczamy również przekład szkicu. Tłumaczenia dokonała firma Bartosza ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem