Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII10 O nową socjalistyczną sztukę

VIII10 O nową socjalistyczną sztukę

O nową socjalistyczną sztukę, wycinek prasowy z artykułem Juliana Przybosia opublikowanym w "Trybunie Ludu" (1957, nr 13). Na tekst nie naniesiono żadnych zmian.

DOKUMENTY
1) VIII10 Trybuna Ludu
VIII01 Co się dzieje z malarstwem

Maszynopis zatytułowany Co się dzieje z malarstwem z korektą naniesioną przez Juliana Przybosia. Artykuł został opublikowany w "Miesięczniku Literackim".

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem