Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI10 Salamon i Białoszewski

VI10 Salamon i Białoszewski

Wycinki z czasopisma "Poezja" z notatką na temat twórczości Jana Salamona oraz z polemicznym artykułem poświęconym twórczości Białoszewskiego. Na wycinkach zamieszczono tytuł czasopisma i numer, w którym ukazały się publikacje. Julian Przyboś, Jan Salamon, "Poezja" 1966, nr 3, s. 68. Julian Przyboś, Z powodu "Było i było" Mirona Białoszewskiego, "Poezja" 1966, nr 3, s. 98.

 

DOKUMENTY
1) VI10 Salamon i Białoszewski
VI11 MotylMaszynopis wiersza ze zmianami naniesionymi przez autora. Wiersz został opublikowany w czasopiśmie "Poezja" (1965, nr 1) i włączony do tomu "Kwiat nieznany" (1968).
II24 List od Jana SalamonaII24 List od Jana Salamona i Joanny Jerzewskiej w sprawie Sensu poetyckiego. Autorzy listu dziękują Przybosiowi za szkice zamieszczone w książce i przesyłają swój artykuł na jej temat. Deklarują: "Artykułu nie ...
IX06 Jan SalamonRękopis notatki biograficznej poświeconej Janowi Salamonowi, opublikowanej w "Poezji" 1966 nr 3. W tym numerze "Poezji" opublikowano kilka wierszy i reprodukcji obrazów Jana Salomona - towarzyszyła im nota o artyście.   ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem