Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI11 Motyl

VI11 Motyl

Maszynopis wiersza ze zmianami naniesionymi przez autora. Wiersz został opublikowany w czasopiśmie "Poezja" (1965, nr 1) i włączony do tomu Kwiat nieznany (1968).

DOKUMENTY
1) VI11 Motyl

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem