Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka VI

W teczce VI zebrano bardzo różnorodne dokumenty. Znajdują się tu wycinki z publikacjami Przybosia, pochodzące przede wszystkim z czasopisma "Poezja", maszynopisy wierszy z korektą autora, notatki do tłumaczenia wiersza Goethego, przekład jednego z liryków Przybosia na język rosyjski, notatki związane z korektą autorską, lista adresatów tomiku Kwiat nieznany, przygodne zapiski i przepisane utwory poetyckie. W teczce znajdują się też notatki Danuty Kuli na temat wyjazdów i nagród Juliana Przybosia sporządzone dla Rościsława Skręta.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem