Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IX06 Jan Salamon

IX06 Jan Salamon

Rękopis notatki biograficznej poświeconej Janowi Salamonowi, opublikowanej w "Poezji" 1966 nr 3. W tym numerze "Poezji" opublikowano kilka wierszy i reprodukcji obrazów Jana Salomona - towarzyszyła im nota o artyście.

 

DOKUMENTY
1) IX06. Jan Salomon Rękopis
VI10 Salamon i Białoszewski

Wycinki z czasopisma "Poezja" z notatką na temat twórczości Jana Salamona oraz z polemicznym artykułem poświęconym twórczości Białoszewskiego. Na wycinkach zamieszczono tytuł czasopisma i numer, w którym ukazały się publikacje.

II24 List od Jana SalamonaII24 List od Jana Salamona i Joanny Jerzewskiej w sprawie Sensu poetyckiego. Autorzy listu dziękują Przybosiowi za szkice zamieszczone w książce i przesyłają swój artykuł na jej temat. Deklarują: "Artykułu nie ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem