Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IX05 Spotkanie Strzemińskiego z St. I. Witkiewiczem

IX05 Spotkanie Strzemińskiego z St. I. Witkiewiczem

Rękopis szkicu Strzemiński i Witkacy opublikowanego w tomie Linia i gwar (Kraków 1959, t. I).

DOKUMENTY
1) IX05. Spotkanie Strzemińskiego ze St. I. Witkiewiczem
VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13).

VIII08 Władysław StrzemińskiMaszynopis artykułu "Władysław Strzemiński. W dziesięciolecie śmierci 28 grudnia 1952". Na maszynopis naniesiono nieznaczną korektę autorską. Tekst został opublikowany w "Nowej Kulturze" 1963, nr 1.
I39 [Teoria widzenia]Notatki z lektury Teorii widzenia Strzemińskiego. ...
XVI17 Teoria widzeniaArtykuł "Teoria widzenia" Strzemińskiego opublikowany w "Przeglądzie Kulturalnym" 1958, nr 13. Wycinek prasowy z dopiskami Przybosia. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem