Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VIII08 Władysław Strzemiński

VIII08 Władysław Strzemiński

Maszynopis artykułu Władysław Strzemiński. W dziesięciolecie śmierci 28 grudnia 1952. Na maszynopis naniesiono nieznaczną korektę autorską. Tekst został opublikowany w "Nowej Kulturze" 1963, nr 1.

DOKUMENTY
1) VIII08 Władysław Strzemiński
VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem