Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

IV06 O metaforze

IV06 O metaforze

Rękopis artykułu Juliana Przybosia O metaforze, który ukazał się w "Twórczości" 1959, nr 3.

DOKUMENTY
1) IV06 O metaforze
I53 [judaszowe drzewo]

judaszowe drzewo - przyczynek do nowej metafory?

I10 [definicje metafory]

Odręczne notatki dotyczące różnego pojmowania metafory. Przyboś zebrał różne definicje metafory i znaczeń metaforycznych, m. in. Paula Valéry'ego, Marii Dąbrowskiej, Parmenidesa i Ezopa.

I55 [metafora]
Notatki dotyczące teorii metafory. Zapiski Przyboś sporządził na papierze opatrzonym nagłówkiem "przewodniczący Komitetu do Spraw Radiofonii POLSKIE RADIO Włodzimierz Sokorski". ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem