Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka IV

Teczka IV zawiera rękopisy wierszy powstałych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (w większości uwzględnione w opracowaniu R. Skręta) oraz rękopisy tekstów publicystycznych z tego okresu. Większość to czystopisy, prawdopodobnie przygotowane do przepisania na maszynie. Widnieją na nich drobne skreślenia i autorskie poprawki. Nieliczne rękopisy są mocno pokreślone.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem