Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

I34 [notatki]

I34 [notatki]

Notatki dotyczące sytuacji sztuki po przełomie 1956, być może powiązane z notatkami na temat rocznicy Października.

DOKUMENTY
1) I34. Wyzwolenie fantazji
I24 [rocznica Października]Refleksje na temat zmian, jakie zaszły w poezji w związku z przełomem 1956 roku, spisane z perspektywy czasu w rocznice Października, prawdopodobnie w 1956 r. Tekst nie był publikowany, ma zresztą ...
I31 [notatki]
Notatki dotyczące mechanizmów władzy socjalistycznej w związku z wydarzeniami 1956 roku. ...
I34 [notatki]
Notatki dotyczące sytuacji sztuki po przełomie 1956, być może powiązane z notatkami na temat rocznicy Października. ...
XX12a-d Październik 1956Rękopisy i maszynopis wiersza Październik 1956. Trzy wersje rękopisu, na których można śledzić ewolucję utworu, zostały opisane przez Rościsława Skręta w Dodatku krytycznym do Utworów poetyckich Przybosia (t. II, s. 891).Wiersz ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem