Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX12a-d Październik 1956

XX12a-d Październik 1956

Rękopisy i maszynopis wiersza Październik 1956. Trzy wersje rękopisu, na których można śledzić ewolucję utworu, zostały opisane przez Rościsława Skręta w Dodatku krytycznym do Utworów poetyckich Przybosia (t. II, s. 891).Wiersz został opublikowany w "Przeglądzie Kulturalnym" 1956, nr 46.

DOKUMENTY
1) XX12a Październik 1956 Rękopis Wersja1
2) XX12b Październik 1956 Rękopis Wersja2
3) XX12c Październik 1956 Rękopis Wersja3
4) XX12d Październik 1956 Maszynopis

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem