Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX18 Wieczór, przeł. E. Fischer

XX18 Wieczór, przeł. E. Fischer

Maszynopis wiersza Wieczór (z tomu Sponad) w przekładzie E. Fischera na j. niemiecki. Na tekst Przyboś naniósł liczne uwagi i sugestie.

DOKUMENTY
1) XX18 na niem wieczór

The Evening, przeł. Helen Devechy. Tłumaczenie wiersza Wieczór z tomu Sponad (1930). Maszynopis z DAP (XVIII02).

VII01 Dedecius, Sztuki widzenia początek i koniecWycinek prasowy, wspomnieniowy artykuł Karla Dedeciusa
XVIII02 WieczórThe Evening, przeł. Helen Devechy. Tłumaczenie wiersza Wieczór z tomu Sponad (1930). ...

Der Abend, przeł. Edwin Fischer. Przekład na język niemiecki wiersza Wieczór z tomu Sponad (1930). Maszynopis z DAP XX18

Pfad, Gleichung des Herzens, Ohne Frühling przeł. K. Dedecius w: Karl Dedecius, Lebenslauf aus büchern und blättern, Frankfurt am Main, Shurkamp 1990, s. 100-103, s. 91-100 [nota biograficzna]. Przekład na język niemiecki wierszy: Ścieżka z tomu W głąb las (1935), Równanie serca z tomu Równanie serca (1938), Bez wiosny z planowanego tomu 22 wiersze.

Julian Przyboś, Poesie und Poetik. Heraugegeben und aus dem Polnischen übertragen von Karl Dedecius, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1990.

Karl Dedecius, Polnische Profile, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1975, s. 147-194 [Versuch der Ganzheit Julian Przyboś und der poetische Sinn].

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem