Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX04 Wiosna 66

XX04 Wiosna 66

Szkic do wiersza pt. "Wiosna 66", maszynopis. Utwór - ostatecznie zatytułowany Wiosna 66 - został opublikowany w tomie Kwiat nieznany (1968).

DOKUMENTY
1) XX04 Szkic do wiersz pt. 'Wiosna 66'
XX02 Wiosna 1969Maszynopis wiersza Wiosna 1969 z planowanego tomu 22 wiersze. Na maszynopis naniesiono korektę. Dwa ostatnie wersy zostały dopisane odręcznie charakterem pisma Przybosia. ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem