Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XX02 Wiosna 1969

XX02 Wiosna 1969

Maszynopis wiersza Wiosna 1969 z planowanego tomu 22 wiersze. Na maszynopis naniesiono korektę. Dwa ostatnie wersy zostały dopisane odręcznie charakterem pisma Przybosia.

DOKUMENTY
1) XX02 Wiosna 1969
2) XX04 Szkic do wiersz pt. 'Wiosna 66'

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem