Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XVIII01 Kołysanka

XVIII01 Kołysanka

Lullaby, przeł. Helena Devechy. Przekład wiersza Kołysanka z tomu Rzut pionowy (1952).

Kołysanka [Lullaby], wiersz ze zdominowanego motywami lotnymi i przestrzennymi cyklu Linią powietrzną oraz Wieczór [The Evening]z przełomowego, dojrzałego tomu Sponad przetłumaczone przez Helenę Devechy. Podpis "Uebersetzung aus dem polnisch" może świadczyć o niemieckojęzycznych odbiorcach przekładów lub przeznaczeniu na niemieckojęzyczny rynek. Same przekłady nie należą do wiernych i szczególnie wyszukanych; charakterystyczne dla Przybosia wieloznaczności wynikające z budowy składniowej, zaimkowe niejasności, widoczna mozolna "praca w języku", precyzja i wysiłek formułowania zdań nie zostały oddane. Przekłady cechują się uproszczeniem strony formalnej i zubożeniem związanych z nią sensów, natomiast dobrze oddają nową wartość poezji Przybosia z tego okresu: refleksyjny ton. Wykorzystanie poetyki języka angielskiego do oddania nastrojowości Wieczoru i Kołysanki to niewątpliwe zalety tłumaczeń. W przypadku Lullaby zastanawia kilka aż nadto dalekich uproszczeń i ujednoznacznień Przybosiowych sformułowań, zwłaszcza na początku: w przekładzie cała wypowiedź odnosi się do lotu, o którym wspomina podmiot liryczny ("I finished my flight or i sit a beginning / from the peak of this birch in the air"), oryginał zaś można interpretować również jako wypowiedź o samym podmiocie ("Skończyłem lot i jest mi, jakbym się zaczynał / od wierzchołka brzozy w powietrzu."). Odważna jest również decyzja tłumaczki, by dalej "tę ulotność" przełożyć jako "her vanishness". W trzeciej strofie - przez translatorskie roztargnienie? - pominęła słowo "czeszę", całkowicie zmieniając sens fragmentu, lub wręcz gubiąc go. W przekładzie Wieczoru zwraca uwagę zmiana budowy stroficznej wiersza -  siedem części zamienionych zostało na cztery. Pojawia się też sporo naddanej treści (dookreślenia czasu i podmiotu), których brak w oryginale ("the same stars about us", "sow between us the distance in this hour") i zmiana kolejności poszczególnych wersów (czwarta strofa). Uderza językowa toporność i nieporadność poetycka tłumaczki. Oba wiersze w języku angielskim stanowią ciekawą próbę pokonania trudności, z jakimi borykają się osoby tłumaczące poezję Przybosia.

Przemysław Górecki

DOKUMENTY
1) XVIII01 Lullaby

Mother, On the Shore, przeł. Czesław Miłosz. Przekład na język angielski wierszy Matka oraz Nad brzegiem z cyklu Pióro z ognia, z tomu Równanie serca (1938). Czesław Miłosz, Postwar Polish Poetry, selected ane edited by Czesław Miłosz, Berkeley, Los Angeles, London, University od California Press, 1983, s. 36-37.

On the Road, Notre Dame, From the Tatras, Imperceptibility, przeł. Michael J. Mikoś. Przekład na język angielski wierszy: Drogą z tomu W głąb las (1932), Notre Dame z tomu Równanie serca (1938), Z Tatr z tomu Równanie serca (1938), Niedostrzegalnie z tomu Równanie serca (1938). Polish Literature from 1918 to 2000. An Anthology, Slavica Publishers w Bloomington, Indiana 2008.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem