Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XVII17 Ilustracje

XVII17 Ilustracje

Fragment rękopisu szkicu Ilustracje, zamieszczonego w Zapiskach bez daty.

DOKUMENTY
1) XVII17 ilustracje
VI18 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Światopogląd ściśle poetycki, Słownik, Doraźne i "wieczne".
III01 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Abstrakcja i gotyk, Pamięć do poezji i pamięć do prozy oraz Sicut dei. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z ...
III02 Zapiski bez datyMaszynopis szkicu O marzeniu, włączonego do Zapisków bez daty. Karta tytułowa sporządzona charakterem pisma Danuty Kuli. ...
III04 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Twarze oraz Nie czytać powieści (bez zakończenia) poprzedzone kartą tytułową, na której pismem Danuty Kuli zapisano tytuły sześciu szkiców. Dalszych kart nie udało się odnaleźć. Wszystkie wymienione na karcie ...
III05 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Wyczerpanie, Gniew, Spotkanie, Żałoba i radość, Zdanie, Żaglowiec, włączonych do Zapisków bez daty, poprzedzonej kartą tytułową, na której charakterem pisma Danuty Kuli zapisano tytuły szkiców. ...
III03 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Światopogląd iście poetycki, Słownik oraz Doraźne i wieczne. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z tytułami esejów zapisanymi jej charakterem ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem