Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III04 Zapiski bez daty

III04 Zapiski bez daty

Maszynopis szkiców Twarze oraz Nie czytać powieści (bez zakończenia) poprzedzone kartą tytułową, na której pismem Danuty Kuli zapisano tytuły sześciu szkiców. Dalszych kart nie udało się odnaleźć. Wszystkie wymienione na karcie tytułowej szkice znalazły się w tomie Zapiski bez daty.

DOKUMENTY
1) III04 Trwanie; Nie czytać powieści...
III01 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Abstrakcja i gotyk, Pamięć do poezji i pamięć do prozy oraz Sicut dei. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z ...
III02 Zapiski bez datyMaszynopis szkicu O marzeniu, włączonego do Zapisków bez daty. Karta tytułowa sporządzona charakterem pisma Danuty Kuli. ...
III05 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Wyczerpanie, Gniew, Spotkanie, Żałoba i radość, Zdanie, Żaglowiec, włączonych do Zapisków bez daty, poprzedzonej kartą tytułową, na której charakterem pisma Danuty Kuli zapisano tytuły szkiców. ...
III03 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Światopogląd iście poetycki, Słownik oraz Doraźne i wieczne. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z tytułami esejów zapisanymi jej charakterem ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem