Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

III05 Zapiski bez daty

III05 Zapiski bez daty

Maszynopis szkiców Wyczerpanie, Gniew, Spotkanie, Żałoba i radość, Zdanie, Żaglowiec, włączonych do Zapisków bez daty, poprzedzonej kartą tytułową, na której charakterem pisma Danuty Kuli zapisano tytuły szkiców.

DOKUMENTY
1) III05 Wyczerpanie; Gniew; Spotkanie...
III01 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Abstrakcja i gotyk, Pamięć do poezji i pamięć do prozy oraz Sicut dei. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z ...
III02 Zapiski bez datyMaszynopis szkicu O marzeniu, włączonego do Zapisków bez daty. Karta tytułowa sporządzona charakterem pisma Danuty Kuli. ...
III04 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców Twarze oraz Nie czytać powieści (bez zakończenia) poprzedzone kartą tytułową, na której pismem Danuty Kuli zapisano tytuły sześciu szkiców. Dalszych kart nie udało się odnaleźć. Wszystkie wymienione na karcie ...
III03 Zapiski bez datyMaszynopis szkiców włączonych do tomu Zapiski bez daty: Światopogląd iście poetycki, Słownik oraz Doraźne i wieczne. Maszynopisy zostały uporządkowane przez Danutę Kulę, poprzedza ja kartka z tytułami esejów zapisanymi jej charakterem ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem