Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XVI03 Ćwiczenia w pisaniu

XVI03 Ćwiczenia w pisaniu

Zeszyt 40 kartkowy, na okładce napis "Ćwiczenia w pisaniu, Julian Przyboś". Notatki zamieszczone w zeszycie pochodzą z początku lat 60. Wśród zapisków znajdują się m. in.: rękopis wiersza Wiosna 1959, brudnopis szkicu Pisarz a czytelnik, brudnopis recenzji tomu wierszy Witolda Dąbrowskiego, notatki na temat malarstwa Picassa, brudnopis szkicu Czy kres sztuki abstrakcyjnej.

DOKUMENTY
1) XVI03 Ćwiczenia w pisaniu

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem