Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Teczka XVI

Teczka XVI zawiera bardzo różnorodne materiały, część z nich pochodzi już z czasu po śmierci poety. Brudnopisom wierszy i szkiców towarzyszą maszynopisy z korektą autorską, artykuły opatrzone dedykacjami, prywatne listy (m. in. od Bogusława Kierca) oraz zapiski Danuty Kuli.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem