Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XIII14 O więcej pytań

XIII14 O więcej pytań

Wycinek artykułu O więcej pytań opublikowanego w "Życiu Literackim" 31/1958, s. 7. Głos w polemice wokół Teorii widzenia Strzemińskiego.

DOKUMENTY
1) O więcej pytań
XIII15 O więcej pytań

Maszynopis artykułu O więcej pytań opublikowanego na łamach "Życia Literackiego" 31/1958, s. 7.

VIII06 Na temat Teorii widzenia

Maszynopis artykułu Na temat Teorii widzenia - dyskusja wokół książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia (Kraków 1958) oraz polemika z tekstem Alfreda Ligockiego, "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego, "Przegląd Kulturalny" 1959, nr 13. Artykuł Przybosia ukazał się w "Przeglądzie Kulturalnym" (1959, nr 13).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem