Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI19 Goethe

VI19 Goethe

Notatki do tłumaczenia wiersza Goethego Jägers Abendlied. Przekład Przybosia został zamieszczony w zbiorze utworów Goethego Poezje , red. Zdzisław Żygulski, Wrocław 1960, s. 93.

DOKUMENTY
1) VI19 Goethe Wieczorna pieśń myśliwego
XIV01 Matić

XIV01 Przekład wiersza Dušana Matića Tylko śpiewa ukryty płomień, rękopis. Przekład został zamieszczony w zbiorze Utwory poetyckie, w oprac. Rościsława Skręta (Kraków 1994, t. 2).

XIV02 Rilke

Przekład "Sonetu XIX" z "Sonetów do Orfeusza" Rilkego, rękopis

VI09 Rilke

Przetłumaczyłem kilka wierszy Rilkego... Rękopis sporządzony przez Danutę Kulę, która najprawdopodobniej przepisała lub przetłumaczyła tekst Juliana Przybosia. W artykule zestawiono poezję Rilkego z twórczością Leśmiana.

VI14 CelanCelan, "Oko, otwarcie". Szkic do tłumaczenia wiersza Paula Celana "Ein Auge, offen". Tytuł brudnopisowi Przybosia nadała Danuta Kula.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem