Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI07 Gospodarska kolęda

VI07 Gospodarska kolęda

Gospodarska kolęda. Przepisany ołówkiem tekst Gospodarskiej kolędy, która stanowi fragment Ludycji wiesnych z poł. XVI w., odnalezionych i opublikowanych przez Aleksandra Rombowskiego w 1953 r. Pod przepisanym utworem widnieje adres biliograficzny: Aleksander Rombowski, Ludycje wiesne. Zabytek literatury ludowej z poł. XVI w, Wrocław 1953. Ludycje wieśne (Rurale iudicium to jest Ludycyje wiesne na ten nowy rok 1544 przez chwalebnego pana Macieja Zaicowica w Bysinie podgornego proroka złożone) to polski utwór prozatorski, parodia przepowiedni kalendarzowych, wydany w Krakowie 1543 (zob. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza, Warszawa 2011, s. 489-490). Przyboś wspomina o tym tekście omawiając dzieło Czesława Hernasa W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, Warszawa 1965 ("Życie Warszawy" 1966, nr 49).

DOKUMENTY
1) VI07 Gospodarska kolęda
XIII05 Dlaczego poezja ludowa

Maszynopis tekstu Dlaczego poezja ludowa czaruje poetów wyrafinowanych? ("Przegląd Kulturalny" 39/1956, s. 1-2).

XIII21 Przykład ludowości poetyckiej

Wycinek prasowy artykułu Przykład ludowości poetyckiej, "Kultura" 5/1965, s. 4, 8.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem