Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

XIII05 Dlaczego poezja ludowa

XIII05 Dlaczego poezja ludowa

Maszynopis tekstu Dlaczego poezja ludowa czaruje poetów wyrafinowanych? ("Przegląd Kulturalny" 39/1956, s. 1-2). Przyboś wskazuje najistotniejsze wartości poezji ludowej (samorodnej, jak pisze), przedstawia siebie jako badacza folkloru (nawiązuje do przygotowanej przez siebie antologii pieśni ludowej Jabłoneczka) i wspomina Adama Mickiewicza jako prekursora szukającego źródeł poezji wysokiej w twórczości ludowej. Masznopis zachowany w archiwum to kopia sporządzona na papierze przebitkowym, zapewne oryginał wysłany został do druku.

DOKUMENTY
1) XIII05 Dlaczego poezja ludowa
I27 [ludowość]Notatki na temat stylizacji ludowej i ludowości w sztuce. Przyboś wielokrotnie sprzeciwiał się spłyceniu wartości sztuki ludowej i wykorzystywaniu ich w prymitywnej, naśladowczej stylizacji. Uwagi nakreślone na tej kartce były być ...
III34 O poezji ludowej
Wycinek prasowy. Artykuł Juliana Przybosia O poezji ludowej, "Życie Literackie" 1952 nr 11. Omówienie książki Stanisława Czernika Poezja chłopów polskich (Warszawa 1951). ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem