Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI02 Luigi Cini

VI02 Luigi Cini

Adresy Luigiego Cini i Carla Verdianiego. Można by przypuszczać, że notatka ta towarzyszy liście adresatów, do których Przyboś zamierzał wysłać Kwiat nieznany w 1968 roku. Kartka, na której poeta zanotował adresy włoskich polonistów z pewnością jednak jest starsza - notatkę uczyniono piórem i ołówkiem, podczas gdy później Przyboś używał niemal wyłącznie długopisów. Być może kartkę dołożyła do tej teczki Danuta Kula, która porządkowała notatki męża. Jej ingerencja w dokumentach przechowywanych w teczce VI jest wyraźnie widoczna.

DOKUMENTY
1) VI02 adresy
VI01 Kwiat nieznany wysłać

"Kwiat nieznany" wysłać. Lista osób, do których Przyboś zamierzał wysłać swój tomik poetycki Kwiat nieznany (1968).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem