Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

VI01 Kwiat nieznany wysłać

VI01 Kwiat nieznany wysłać

Kwiat nieznany wysłać. Lista osób, do których Przyboś zamierzał wysłać swój tomik poetycki Kwiat nieznany (1968). Listę otwierają: Edward Balcerzan, Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, Wacław Kubacki, Wisława Szymborska, Karl Dedecius, Jan Brzękowski. Wśród kolejnych adresatów przeważają nazwiska tłumaczy poezji Przybosia.

DOKUMENTY
1) VI01 Adresaci tomu Kwiat nieznany

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem